Probeer nu gratis
Product
Voor wie
Tarieven
Bedrijf
Ondersteuning
Productiviteit

Productmanager versus projectmanager: begrijp de verschillen

Esther van Opijnen
Esther van Opijnen
|
november 18, 2022

Veel mensen gebruiken de termen 'projectmanager' en 'productmanager' door elkaar.
Ze klinken hetzelfde, dus ze moeten haast wel hetzelfde betekenen, toch? Eigenlijk niet.

Beide functies zijn op hun eigen manier cruciaal voor het succes van een bedrijf. De één richt zich op het ontwikkelen van een productstrategie, terwijl de ander juist die visie tot leven brengt.

In deze blog zullen we de verschillen uitleggen om je te helpen begrijpen welke de juiste rol is voor je team en of slechts één persoon beide posities kan bekleden.

 

Als je een projectmanager bent en een alles-in-één oplossing voor projectmanagement wilt, bekijk dan Rodeo hier

Inzicht in product vs. project

Voordat je de rollen en verantwoordelijkheden van elk type manager begrijpt, is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen producten en projecten.

Een product is een goed of dienst die is gemaakt om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen. Producten kunnen immaterieel zijn – zoals software of adviesdiensten – of het kunnen juist fysieke artikelen zijn. Ongeacht het type goed, doorlopen alle producten een cyclus waarin ze worden ontwikkeld, op de markt worden gebracht en worden bijgewerkt in overeenstemming met veranderende gebruikersbehoeften. Wanneer een product niet langer nodig is, gaat het uiteindelijk met pensioen.

Aan de andere kant is een project een verzameling taken die nodig zijn om bepaalde doelen, resultaten en resultaten binnen een bepaalde periode te bereiken. Alle projecten doorlopen de vijf fasen van projectmanagement: initiëren, plannen, uitvoeren, bewaken en afsluiten.

Het belangrijkste verschil tussen producten en projecten is hun tijdlijn. Projecten zijn tijdelijk, terwijl producten zich blijven aanpassen aan de behoeften van de gebruiker om pensionering te voorkomen. Voor het onderhouden van een bestaand product zijn vaak meerdere projecten nodig.

Infographic of product vs. project

Wat is een productmanager?

Productmanagers zijn eigenlijk de CEO van het product - hun focus ligt bijna volledig op strategie.

Misschien wel het allerbelangrijkste: productmanagers zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de productrichting en het communiceren ervan naar de rest van het bedrijf.

Hun andere verantwoordelijkheden omvatten meestal het leiden van het steam, het onderzoeken van nieuwe productmogelijkheden en het opstellen van de productroadmap op basis van de behoeften van de gebruiker

Productmanagers worden ook verantwoordelijk gehouden voor de bedrijfsprestaties van het product, wat betekent dat ze moeten samenwerken met verkoop- en marketingteams om ervoor te zorgen dat het product winstgevend is en om de tekortkomingen van slecht presterende producten of functies te corrigeren.

Two arms working on a product design

Wat is een projectmanager?

De rol van projectmanager daarentegen gaat meer over uitvoering. Projectmanagers zetten de strategische plannen van productmanagers om in actie door een tijdlijn te ontwikkelen en taken te beheren die resulteren in de voltooiing van de gewenste deliverables en doelen.

De projectmanager begeleidt projecten en zorgt ervoor dat ze op tijd, binnen budget en van hoge kwaliteit zijn. Hun taak omvat ook het beheer van risico's, middelen en reikwijdte.

Projectmanagers gebruiken vaak projectmanagement methodologieën die hun teams helpen efficiënt te werken en te voorkomen dat ze achterlopen op schema. Sommige methodieken – zoals scrum – proberen ook productmanagers in het projectproces op te nemen.

Softwaretools voor projectmanagement zijn een andere uitstekende manier om projecten georganiseerd te houden in elke fase van de projectcyclus. Veel tools zoals Rodeo bevatten taakbeheer, urenregistratie, facturering en rapportagefuncties die kunnen helpen bij het automatiseren van de administratieve taken van projectmanagers.

 

De 8 belangrijkste verschillen tussen product- en projectmanagers

Als de verschillen tussen de twee functies nog steeds een beetje onduidelijk zijn, zijn hier 8 belangrijke verschillen tussen de twee soorten managers om dit te verduidelijken:

1. Productmanagers zijn extern gericht en projectmanagers zijn intern

Omdat productmanagers gericht zijn op het creëren van waarde voor eindgebruikers via het product, is hun rol vooral gericht op het begrijpen welke richting het product op moet. Dit maakt hun rol erg extern – ze moeten op de hoogte zijn van zakelijke trends en markteisen.

Ondertussen zien eindgebruikers misschien nooit de resultaten van het werk van een projectmanager, omdat projectmanagement producten vaak bedoeld zijn om de efficiëntie van interne processen te verbeteren in plaats van te helpen bij productontwikkeling. Dit gaat gepaard met het feit dat een groot deel van de taak van een projectmanager is om toezicht te houden op het werk van het projectteam.

Hoewel de producten per project verschillen, zijn de taken van productmanagers over het algemeen erg extern en projectmanagers erg intern.

2. De ene richt zich op productvisie, de andere op de projecttijdlijn

Productmanagers besteden veel tijd aan het ontwikkelen van hun productvisie, het verzamelen van de vereisten en het prioriteren ervan. Ze moeten ervoor zorgen dat hun visie past binnen de markt en dat de verkoop- en marketingteams eensgezind zijn.

Projectmanagers leiden de projecttijdlijn. Het opstellen van een projecttijdlijn omvat het maken van een lijst met alle taken die nodig zijn om een ​​doel te bereiken, inschatten hoe lang elke taak zal duren en deze toewijzen aan het juiste teamlid.

Als zodanig zijn beide managers verantwoordelijk voor het communiceren van updates over hun respectieve visies en tijdlijn aan stakeholders.

Venn diagram infographic depicting the differences between products and projects

3. Nadruk op strategie versus uitvoering

Zoals eerder besproken, zijn beide manager functies met elkaar verbonden, ze richten zich elk op verschillende stukjes van de puzzel.

Projectmanagers besteden het overgrote deel van hun tijd aan werkcoördinatie, oftewel het uitvoeren van het projectplan. De door de productmanager bepaalde strategie heeft grote invloed op hoe die projectplannen eruit zullen zien.

4. Elke rol vereist andere vaardigheden

Verschillende verantwoordelijkheden vereisen verschillende vaardigheden. Hier is een overzicht van de expertise die je nodig hebt voor elke rol:

Infographic of the skills required for each manager role

Productmanagers:

Onderzoekskennis: Markt- en klantonderzoek kan een grote onderneming zijn - het is belangrijk om bekwaam te zijn om conclusies uit data af te leiden.

Technische vaardigheden: Het vereiste niveau van technische kennis hangt af van het type product dat wordt ontwikkeld. Maar voor software en andere technische producten heb je misschien enige kennis van coderen nodig om een team van ontwikkelaars te leiden.

Zakelijk inzicht: Je bent verantwoordelijk voor de winst en het verlies van het product, dus jee hebt de zakelijke kennis nodig om op winst te sturen.

Project managers:

Timemanagement: Jij bent degene die de leiding heeft over de tijdlijn van het project. Het vermogen om teamdeadlines te halen is de redding van veel projectmanagers.
Communicatie: Goede communicatie tijdens projecten is de sleutel tot het efficiënte beheer van een team. Je moet vaardig zijn in het communiceren van updates, het ontvangen van feedback en het oplossen van teamconflicten.
Planning: Alle projecten zijn samengevoegd, waardoor projectteams kunnen verdelen en heersen om alles te bereiken wat gedaan moet worden. Goede planningsvaardigheden zijn nodig om taakbeheer van hoge kwaliteit te garanderen.

5. Projectmanagement is tijdelijk, productmanagement is doorlopend

Zoals we al hebben besproken, is een van de grootste verschillen tussen project- en productbeheer de tijdlijn.

Projecten zijn kort – ze hoeven niet te worden voortgezet zodra de projectdoelstellingen zijn behaald. Terwijl er bij productmananagement geen limiet is aan hoe lang een product op de markt zal blijven, omdat het volledig afhankelijk is van of dat product blijft voldoen aan de behoeften van de klant.

Sommige producten komen en gaan met trends, terwijl andere al tientallen jaren bestaan. Neem Coca-Cola als voorbeeld. Het bedrijf verkoopt al 130 jaar hetzelfde drankje omdat het blijft leveren wat klanten willen en nieuwe productlijnen heeft gecreëerd om aan veranderende smaken te voldoen.

6. Onderzoek is een groter deel van de rol van de productmanager

Beide functies omvatten onderzoek, maar productontwikkeling vereist klant- en marktonderzoek om beslissingen gaandeweg te onderbouwen, terwijl voor projectmanagers onderzoek voornamelijk aan het begin van het project plaatsvindt.

Alle projecten doorlopen namelijk de vijf fasen van projectmanagement. Tijdens de initiatiefase hebben projectmanagers de taak om hun begrip van de projectomvang op te bouwen, wat vaker wel dan niet achtergrondonderzoek vereist.

Person doing product research

7. De hoofdtaak van de projectmanager is coördinatie

Wie gaat het werk herverdelen als iemand plotseling het projectteam moet verlaten? Wie werkt er samen met stakeholders wanneer ze de projectscope laat in de tijdlijn willen aanpassen? Wie zal toezicht houden op wijzigingen in de uiteindelijke deliverables? Het antwoord: de projectmanager.

In tegenstelling tot productmanagers moeten projectmanagers een aanzienlijke hoeveelheid tijd investeren om ervoor te zorgen dat hun team soepel en volgens schema werkt, terwijl ze ook teamverantwoordelijkheid aanmoedigen. Het resultaat hiervan is veel coördinatie – beslissen wie welke taken op zich neemt en grip houden op de projectomvang.

Lees ook: Projectadministratie: een cruciaal onderdeel van projectmanagement

8. Elke rol heeft verschillende einddoelen

Zoals je misschien al geraden hebt, is het uiteindelijke doel van de productmanager het leveren van een uitzonderlijk product. Je reikwijdte is op deze manier vrij beperkt, omdat je doel glashelder is en alles waar je aan werkt, leidt tot het opleveren van dat hoogwaardige product.

Het doel van een projectmanager is toezicht te houden op de voltooiing van een project en tegelijkertijd het budget, de tijdlijn en de kwaliteit onder controle te houden. Dit betekent dat de reikwijdte van projectmanagers vaak breder is, omdat er kleinere doelen in het spel zijn die allemaal bijdragen aan het grotere doel om het project succesvol af te ronden.

Het primaire doel van productmanagers verandert eigenlijk nooit. De doelen van projectmanagers daarentegen zijn onderhevig aan frequente veranderingen, afhankelijk van hun huidige project en de wensen van hun klant. Het is niet ongebruikelijk dat projectmanagers in de loop van een jaar verschillende projecten voor verschillende producten voltooien, die allemaal hun eigen unieke doelstellingen hebben.

Illustration depicting the different goals of product and project managers

Kan één persoon tegelijkertijd de rol van productmanager en projectmanager op zich nemen?

Hoewel beide functies vergelijkbaar leiderschap en probleemoplossend vermogen vereisen, hebben ze ook verschillende vaardigheden nodig. Extern en intern gerichte activiteiten zijn heel verschillend en beide proberen te jongleren is vaak te veel voor één persoon om te beheren.

Als dezelfde persoon zowel de project- als de productkant van dingen beheert, kan soms knelpunten veroorzaken wanneer te veel items tegelijkertijd de aandacht van één persoon vereisen.

Als je in een klein bedrijf werkt, kan het zijn dat je beide petten draagt. Dat kan vaak met behulp van projectmanagement software en technieken zoals urenregistratie. Voor complexe projecten zul je echter de posities willen scheiden.

Manage je projecten met Rodeo

Productmanager versus projectmanager: welke is het meest geschikt voor je team?

Of je team een product- of projectmanager nodig heeft, hangt volledig af van de doelen en huidige uitdagingen, dus je zult eerst moeten overwegen waar je team hulp bij nodig heeft.

Als je team geen sterke visie op productontwikkeling heeft, wil je een productmanager inhuren die onderzoek kan doen naar de behoeften van klanten en ontwikkelingsplannen kan bepalen. Maar als je organisatie een solide strategie heeft en je hebt moeite om die uit te voeren, dan zou je moeten overwegen om een projectmanager aan je team toe te voegen.

Projectmanagers zorgen ervoor dat het team volgens schema vordert, effectief communiceert en dat de doelstellingen worden gehaald. Het kan zijn dat je organisatie worstelt met zowel strategie als uitvoering. Mocht dit het geval zijn, overweeg dan om zowel een projectmanager als een productmanager aan te nemen.

Conclusie

We hopen dat we je een duidelijk overzicht hebben gegeven van de verschillen tussen een productmanager en een projectmanager.

Uiteindelijk zijn de posities twee kanten van dezelfde medaille. Productontwikkeling kan bijvoorbeeld de hulp van verschillende projecten vereisen om een succesvolle lancering voor te bereiden. De productmanager en projectmanager werken samen om waarde voor de klant te leveren, alleen op verschillende manieren.

Bedenk bij twijfel dat productmanagers zich bezighouden met het wat en waarom en projectmanagers met het hoe en wanneer. Productmanagers creëren de projectstrategie en projectmanagers voeren deze uit met behulp van projecten.