Probeer nu gratis
Product
Voor wie
Tarieven
Bedrijf
Ondersteuning
Productiviteit

Alles over het maken van schattingen en offertes

Joanna Marlow
Joanna Marlow
|
september 2, 2021

Een project bestaat uit een reeks verschillende fases, die de nodige planning vereisen. Nauwkeurige berekeningen maken behoort tot één van deze fases. Dat is nodig om rendabele offertes te kunnen opstellen. Vaak noemt men een willekeurig bedrag die goed ‘voelt’, in de hoop dat het gunstig uitpakt.

Het alom bekende ‘nattevingerwerk’ dus. Het is echter nergens voor nodig om dit van toeval af te laten hangen. Lees hier alles over het maken van goede schattingen zodat je helemaal voorbereid aan een nieuw project begint.

Wat is een inschatting?

Hoe wordt een inschatting precies gedefinieerd? Formeel uitgelegd, is het een geïnformeerde beoordeling van een situatie waarvan het verloop onzeker is.

Voor een situatie waarvan het verloop onzeker is, zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Toch kun je een geïnformeerde beoordeling maken als je een geïdentificeerde basis hebt voor je inschatting. 

Wanneer je een schatting maakt van je projectkosten bijvoorbeeld, kun je al in acht nemen hoeveel teamleden eraan gaan werken, wat hun uurtarief is, en hoeveel uren geregistreerd zullen worden.

Inschatting vs. gok

Het verschil tussen een inschatting en een gok, is de hoeveelheid informatie die je hebt. Als je genoeg informatie hebt om een geïnformeerde beoordeling te maken, kun je een goede inschatting maken. Zonder voldoende informatie ben je eigenlijk maar aan het gissen.

Afhankelijk van de beschikbare informatie, wordt een inschatting meer als voorspelling beschouwd.

Voor een project hoef je zelden zomaar lukraak te gissen. Gewoonlijk zal er voldoende informatie beschikbaar zijn waarmee je een redelijke inschatting kan maken.

Inschatting vs. voorspelling vs. prognose

Hier wordt het wat gecompliceerder. 

Voor een inschatting gebruik je bepaalde cijfers als basis voor de berekening van andere cijfers. Dit betekent dat een inschatting pas gemaakt kan worden als een situatie al één keer eerder plaats heeft gevonden.

Een voorbeeld: 

Een software programmeur krijgt van een klant de opdracht om een webshop te bouwen. Normaliter bouwt hij een heel ander soort websites, maar ooit in het verleden heeft hij wel een keer aan een webshop gewerkt. Terugkijkend, kan hij nog achterhalen hoeveel uren hij destijds nodig had, en hoe het proces verliep. Hij kan een inschatting maken op basis van deze ervaring.

Een voorspelling is in wezen vergelijkbaar met een inschatting, alleen betreft dit situaties die nog niet eerder hebben plaatsgevonden.

Een voorbeeld:

Een jong reclamebureau krijgt de opdracht om een televisiereclame te produceren. Het team heeft ruime ervaring met print advertenties, maar heeft nog nooit eerder een televisiereclame geschoten.

Ze weten dat ze hiervoor een film crew moeten inhuren, waarvoor ze het uurtarief ook al weten. Hoe het verdere proces eruit ziet, daarover weten ze echter niets. De tijdlijn kunnen ze misschien enigzinds inschatten aan de hand van de storyboard, maar er is eigenlijk te weinig informatie om dit op te baseren. Uiteindelijk is het niet meer dan een redelijke gok.

Een prognose, is een op tijd gebaseerde voorspelling. Hierbij wordt dezefde methode gebruikt om informatie over toekomstige situaties te calculeren.

Inschatting vs. offerte

Een inschatting is een goede voorspelling van hoeveel een project zal kosten. Daarentegen is een offerte veel meer exact.

Een offerte kan verstrekt worden aan je klant als inschatting van de projectkosten. De klant heeft vervolgens de keuze om deze wel of niet te accepteren. Zodra ze akkoord zijn gegaan, zul je het project moeten uitvoeren voor het overeengekomen bedrag.

Inschatting vs. offerte

Inschatting vs. Factuur

Op het eerste gezicht, lijken inschattingen en facturen nagenoeg hetzelfde.

Het verschil tussen een inschatting en een factuur is heel simpel. Een factuur is een formele verklaring van een verschuldigd saldo. Een schatting, is niet een bedrag dat de klant jou schuldig is.

Schattingen worden gewoonlijk aan het begin van projecten gebruikt wanneer de details nog nader te bepalen zijn. Dit geeft klanten de kans om op voorhand nog kosten, materialen en benodigde diensten te bespreken. Een factuur wordt juist aan het einde van het project verstrekt, wanneer de klant jou geld schuldig is voor de werkzaamheden.

Inschatten hoe lang een project zal duren

Het hebben van een urenregistratie systeem is hier heel belangrijk. Zorg ervoor dat je tijd kan schrijven op specifieke projecten, taken en medewerkers. Ga altijd na of deze info correct wordt ingevoerd en of het juist wordt opgeslagen.

Er zijn wel wat best practices voor het maken van inschattingen. Begin eerst met het bekijken van voorgaande projecten, als die er zijn. Ga op zoek naar een vergelijkbaar project en bekijk de tijdlijn. Hoeveel uren zaten er uiteindelijk in dat project? Dit geeft een globaal idee voor een tijdsframe voor je nieuwe project.

Vervolgens, ga je na hoeveel teamleden met bepaalde vaardigheden destijds aan het project hebben gewerkt en hoeveel uren ze ieder ingezet hadden. Hoeveel uren had de videograaf precies nodig? Hoeveel uren heeft de projectmanager toen gemaakt?

Ieder project is uniek, toch geeft dit jou op zijn minst een goede indicatie voor hoe je project zich zal ontwikkelen.

Zodra je een indicatie voor de benodigde werkuren hebt, kijk je of dit overeenkomt met de beschikbaarheid van je huidige team. Als je een alles-in-één tool zoals Rodeo gebruikt, heb je altijd een overzicht van je team’s beschikbaarheid en worden al hun werkuren bijgehouden.

Last but not least, doordat je de capaciteit van je team weet, kun je ook heel goed inschatten hoe lang het hele project zal duren.

Onvoorziene omstandigheden kunnen er altijd voor zorgen dat een project vertraging oploopt. Zorg er daarom voor dat jouw schattingen niet pietje precies zijn. Door altijd een beetje extra tijd in te calculeren zorg je dat er speling is.

Inschatten hoe lang een project zal duren

Inschatten hoeveel een project zal kosten

Het zwaarste werk is achter de rug zodra je een inschatting hebt voor hoe lang een project duurt. Nu hier meer duidelijkheid over is kun je ook een inschatting maken van hoeveel het project zal kosten.

Uiteindelijk gaat het erom hoeveel het kost om de taken uit te voeren. Echter zul je meer dan de productiekosten moeten doorberekenen om er winst aan over te houden.

Om even een stapje terug te nemen, houd je dus ook rekening met alle overige kosten en variabelen die het project mogelijk maken. Denk aan vaste lasten zoals de huur, verzekeringen en telefoonrekeningen, alsook kosten verbonden aan het project zoals salarissen, materialen en tools.

Wanneer je exact weet hoeveel uren je teamleden nodig hebben voor het project, kun je de personeelskosten hieraan verbonden ook berekenen. Dit doe je door hun uurtarief te vermenigvuldigen, of door het percentage van hun salaris in verhouding tot het project te berekenen. 

Nadat alle kosten zijn berekend, hoef je alleen de gewenste winstpercentage er bovenop te gooien. 

Conclusie

Een Inschatting is een ruwe berekening van de verwachte kosten voor een project. Vaak wordt dit als offerte meegestuurd wanneer een potentiële klant interesse toont in een product of dienst. Offertes spelen een grote rol in het verzekeren van een goede winstpercentage over je projecten.

Goede inschattingen maken is een uitdaging, vooral als je helemaal van nul af aan begint. Daarom is het een heel goed idee om hiervoor project management software te gebruiken. Het verzamelen van data wordt hiermee namelijk een veel makkelijker proces.

Rodeo zorgt ervoor dat het proces gestroomlijnd wordt, door taken te automatiseren en veel van het reken werk van je over te nemen.

Met één klik, wordt je inschatting na bevestiging omgezet in een offerte, klaar om te verzenden. Je offerte wordt opgemaakt met vooraf ingegeven instellingen, inclusief logo en layout in de huisstijl van je bedrijf.

Wil jij ook tijd besparen door dit allemaal aan Rodeo over te laten? Start nu een gratis proefperiode, of vraag een gratis demo aan met één van onze experts.