Maak kennis met Rodeo Drive: de slimste manier om je projecten en winst te beheren. Ontdek meer
Probeer nu gratis
Product
Voor wie
Tarieven
Bedrijf
Ondersteuning
Login
Productiviteit

Wat is projectmanagement? Onze visie voor 2024

Esther van Opijnen
Esther van Opijnen
|
november 23, 2023
Lichte modus

Projectmanagement is een term die tegenwoordig veel wordt gebruikt, maar weinig mensen begrijpen echt wat het is.

Deze verwarring is begrijpelijk aangezien projectmanagement veel verschillende fasen, rollen, definities en methodologieën heeft die bijdragen aan een volledig begrip van de term.

Maak je geen zorgen - we zijn hier om alles op een rijtje te zetten wat je moet weten over projectmanagement, inclusief de huidige trends in de branche die we voor 2024 beginnen te zien.

Aan het einde van dit artikel heb je een beter beeld van projectmanagement zodat je kunt beslissen of het iets is dat je zelf zou moeten implementeren.

Wat is een project?

Projecten worden gedefinieerd als een opeenvolging van activiteiten die moeten worden voltooid om bepaalde doelen of doelstellingen te bereiken of een probleem op te lossen waarmee het bedrijf momenteel wordt geconfronteerd. Een project bestaat doorgaans uit taken, activiteiten en deliverables die moeten worden uitgevoerd om een ​​resultaat of output te bereiken.

Dit is anders dan reguliere organisatorische activiteiten. Projecten zijn tijdelijk en vallen binnen een bepaald budget en tijdsbestek en moeten voldoen aan de eisen van opdrachtgevers of klanten. Zodra de projectdoelstellingen zijn voltooid, is het project afgelopen.

Hoewel dit misschien een vreemd concept klinkt, werk je waarschijnlijk al aan projecten in je carrière en persoonlijke leven. Een professioneel project kan zoiets zijn als het bouwen van een website, het ontwikkelen van een nieuw product of het maken van een rapport. Een persoonlijk project zou zoiets zijn als het verbouwen van een huis.

Al deze projecten hebben een gedefinieerde tijdlijn, doel en reikwijdte, terwijl ze middelen en een zekere mate van management vereisen - allemaal typische kenmerken voor projecten.

Illustratie van een team dat werkt aan een project

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement wordt door het Project Management Institute gedefinieerd als "het gebruik van specifieke kennis, vaardigheden, tools en technieken om iets van waarde te leveren aan mensen." Simpeler uitgelegd is projectmanagement wanneer je een reeks doelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek en budget realiseert.

Elk project omvat verschillende componenten, waaronder een goede projectplanning, documentatie, taakregistratie en communicatie. Het doel is om al deze processen te gebruiken om de verwachte resultaten met succes af te ronden binnen de beperkingen die door de klant of andere belanghebbenden worden geboden.

Alle projecten doorlopen vijf fasen, die ook wel samen de projectcyclus worden genoemd.

Illustration depicting the 5 phases of project management

De vijf fases van de projectcyclus zijn als volgt:

 • Initiatie: Dit is het moment waarop je de basis legt voor je project door onderzoek te doen en inzicht te krijgen in de tijdlijn, het budget en de resultaten die belanghebbenden van je verwachten.
 • Planning: Dit is de fase waarin je beslist hoe je projectteam het werk gaat afronden. Planning omvat meestal het finaliseren van de tijdlijn, budget en methodologie die je zult gebruiken.
 • Uitvoeren: De uitvoeringsfase is wanneer het team daadwerkelijk aan de slag gaat. Projectmanagers wisselen in deze fase van planner naar manager en teamleden werken om de noodzakelijke mijlpalen te halen en hoogwaardige output te produceren.
 • Monitoring/controlling: Projectmonitoring houdt in dat het project nauwlettend wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat alle milestones en deliverables worden gehaald. Knelpunten die ervoor zorgen dat het project uit de koers raakt, dienen in deze fase te worden gesignaleerd en verholpen.
 • Afsluiting: Deze laatste stap omvat het presenteren van de projectresultaten aan de klant of belanghebbenden zodra alle projectdoelstellingen zijn bereikt.

Terwijl het reguliere werk aan de gang is, is projectmanagement beperkt tot zijn eigen tijdlijn. De twee zijn echter verwant, aangezien projectmanagers het leiderschap en de motivatie bieden die teams nodig hebben om succesvol te zijn. Ze fungeren ook als een hulpmiddel om teamleden te helpen obstakels te overwinnen - vergelijkbaar met de rol van een manager in een gewone kantooromgeving.

Nu vraag je je misschien af: waarom is projectmanagement belangrijk? Volgens het Project Management Institute zijn er in 2030 25 miljoen nieuwe projectmanagement medewerkers nodig om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar talent. Het is van cruciaal belang om een ​​duidelijk begrip te hebben van projectmanagement en hoe het werkt als je probeert door te breken in de branche - die momenteel 2,3 miljoen vacatures per jaar telt.

De rol van projectmanagers

Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het leiden van projecten en zorgen ervoor dat het team op schema ligt om het project succesvol af te ronden. Ze voorkomen dat projecten mislukken door planningen op te stellen, de communicatie te beheren, tijdlijnen en communicatie te beheren en scope creep te voorkomen.

Elke projectmanager is verantwoordelijk voor het nemen van strategische beslissingen die de doelstellingen van het project ten goede moeten komen. 

Het is hun taak om teamleden verantwoordelijk te houden en ervoor te zorgen dat het team werk van de hoogste kwaliteit kan leveren.

Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Projectmanagement methodes bestuderen en selecteren
 • Project scope definiëren 
 • Verwachtingen van klanten en stakeholders managen
 • Projectadministratie
 • Projectfasen plannen
 • Middelen toewijzen
 • Tijdlijnen en projectkosten beheren
 • Teamcapaciteit
 • Taken toewijzen
 • Risico's in kaart brengen
 • Faciliteren van optimale samenwerking 
 • Management van de output

Niet iedereen heeft de juiste skills om een ​​effectieve projectmanager te zijn. Projectmanagers moeten goede communicatoren zijn, goed georganiseerd, vaardig in het creatief oplossen van problemen en projecten zijn.

Projectmanagers bestaan ​​in elk type organisatie in elke branche, of het nu gaat om de bouw, non-profitorganisaties en startups. Hoewel de rol van een projectmanager kan variëren, blijven de algemene competenties hetzelfde.

De meeste van deze vaardigheden ontwikkel je door ervaring op te doen. Ook zijn opleidingen en certificeringen zoals de Certified Associate in Project Management (CAPM) geweldige manieren om je vaardigheden te versterken.

Waarom zou je starten met projectmanagement?

Elke organisatie die zich bezighoudt met projectmatig werk zal projectmanagement essentieel vinden.

Zoals hierboven besproken, zijn projecten tijdelijke activiteiten die moeten worden ondernomen om een ​​bepaald doel te bereiken, met een beperkte tijdlijn of een beperkt budget. projectmanagement helpt teams hun voortgang, tijd en middelen effectiever te beheren.

Zelfs organisaties die slechts af en toe aan projecten werken, moeten waar mogelijk nog steeds projectmanagement implementeren. Een bedrijf dat een rebranding uitvoert, kan het bijvoorbeeld gemakkelijker vinden om de rebranding uit te voeren met behulp van een projectframework of projectmanagement tool.

Hoewel grotere bedrijven met grotere projecten mogelijk meer middelen hebben om een ​​gecertificeerde projectmanager in te huren, kunnen bedrijven van elke omvang projectmanagement toepassen. Er zijn tal van softwaretools voor projectmanagement op de markt die ondersteuning kunnen bieden bij planning, monitoring en rapportage die teams zonder ervaren PM kunnen begeleiden.

Ieder bedrijf heeft immers werk dat gedaan moet worden. Waarom zou je het niet eens proberen en kijken of goed projectmanagement je team kan helpen hun middelen beter te beheren?

De voordelen van projectmanagement

Projecten verlopen zelden perfect en volgens plan. Er zullen onvermijdelijk hobbels op de weg zijn en door projectmanagement kunnen teams zich snel aanpassen en voorkomen dat die wegversperringen hun voortgang laten ontsporen.

Projectmanagement heeft tientallen voordelen, maar hier zijn de zes belangrijkste voordelen:

Houd projecten georganiseerd

Bij ongeorganiseerde projecten glippen vaak belangrijke taken door de handen, wat later in het projectcyclus tot grote problemen kan leiden. Omdat projectmanagement een volledige fase toewijdt aan planning, is het voor projectmanagers altijd duidelijk wanneer en waarom elke projectactiviteit moet plaatsvinden.

Bovendien fungeren projectmanagers als toegewijde leiders wiens taak het is om de projectlogistiek te beheren, wat betekent dat teamleden zich geen zorgen hoeven te maken over de algehele projectorganisatie. Het organiseren van projecten is veel eenvoudiger wanneer slechts één persoon verantwoordelijk is voor planning en logistiek.

Verbetert teamwork en productiviteit

Zoals ze zeggen, teamwork makes the dream work, en goed projectmanagement is de sleutel tot het faciliteren van samenwerking en productiviteit.

Een goede projectplanning omvat het creëren van een projectteam met de juiste vaardigheden en beschikbaarheid om de projectdoelen te bereiken. Door teamleden toe te wijzen aan projecttaken die zijn afgestemd op hun expertise, kunnen projectmanagers hun teams helpen succesvoller en productiever te worden. Het selecteren van een team met vaardigheden die elkaar aanvullen, kan het verschil maken bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk van het team.

Workloadmanagement speelt ook een rol bij projectmanagement, en het kunnen verdelen van taken op basis van beschikbaarheid is een groot voordeel van projectmanagement. Visuele methodieken zoals de Kanban-methode helpen voorkomen dat te veel taken op één persoon vallen. Het laatste dat je wilt, is dat werknemers ondermaats presteren omdat ze onder te veel druk staan.

Projectmanagers kunnen het team ook helpen beter te functioneren door op te treden als tussenpersoon met de bevoegdheid om tijdlijnen te wijzigen, geschillen op te lossen of indien nodig met de klant te communiceren. Hierdoor kunnen projectteamleden zich concentreren op hun taken en meer gedaan krijgen.

Gelukkige teams en blije klanten

Wanneer een project resulteert in hoogwaardige deliverables, zullen klanten zeker tevreden zijn met het werk van uw team. Projectmanagement helpt ervoor te zorgen dat het team resultaten produceert waar de klant tevreden over zal zijn en die op tijd en binnen het budget worden geleverd.

En projecten zonder teamconflicten en miscommunicatie maken teamleden gelukkiger en productiever. Wie wil dat niet?

Helpt teams op schema te blijven

Zelfs de meest slecht beheerde projecten zullen waarschijnlijk een soort tijdlijn hebben, maar of die tijdlijn realistisch is, is een heel ander verhaal.

Projectmanagement zorgt ervoor dat tijdlijnen haalbaar zijn en dat er de nodige structuren zijn om projecttijdlijnen indien nodig aan te passen.

Sommige projectmanagement methodes zijn specifiek gemaakt om realistische tijdlijnen te creëren, zoals de kritieke pad methode. Door alle taken en de bijbehorende afhankelijkheden te schetsen en in te schatten hoe lang het duurt om het helemaal aan het begin van het project te voltooien, krijgt de projectmanager een realistische schatting van de tijd die nodig is om het project te voltooien.

Illustratie van een persoon aan het werkt achter een laptop

Verhoogt de verantwoordelijkheid

Projectmanagement houdt projecten georganiseerd en op een vaste tijdlijn. Omdat iedereen taken en verantwoordelijkheden met duidelijke deadlines heeft vastgesteld, is het veel gemakkelijker om teamleden verantwoordelijk te houden en een cultuur van verantwoordelijkheid te ontwikkelen.

Projectmanagement tools met rapportagefuncties zijn een andere geweldige bron voor het bevorderen van verantwoordelijkheid. Rapportages kunnen inzicht geven in de productiviteit van medewerkers, de hoeveelheid tijd die wordt besteed en data over de financiële gezondheid van het project.

Beter middelenbeheer

Onjuist resourcebeheer kan ernstige gevolgen hebben voor een project. Een verkeerde toewijzing van middelen waardoor het project het budget overschrijdt, kan ervoor zorgen dat stakeholders ontevreden zijn over het werk. Projectmanagement zorgt ervoor dat je vanaf het begin een realistisch budget opbouwt, wat de eerste stap is in het succes van een project.

Veel projectmanagers zullen baat hebben bij het opstellen van een resourcebeheerplan, waarin meestal zaken worden beschreven als de bandbreedte van de medewerkers, de tools waarover het team beschikt en details over hoe het budget zal worden toegewezen.

Hoewel het belangrijk is om je middelen te plannen, is het misschien nog belangrijker dat je je eraan houdt. Een van de fasen van projectmanagement is monitoring, een stap die ervoor zorgt dat je je middelen efficiënt gebruikt.

Als een teamlid er bijvoorbeeld twee keer zo lang over doet als verwacht om de toegewezen taken te voltooien, zal het aantal geregistreerde declarabele uren het geschatte aantal ver overschrijden. Deze discrepantie kan een teken zijn dat er aanpassingen nodig zijn. Projectmanagement maakt het eenvoudiger om dit soort problemen te identificeren en op te reageren.

Verbetert teamcommunicatie en samenwerking

Slechte communicatie kan leiden tot een verkeerde afstemming tussen teamleden. Om dit te voorkomen, stellen projectmanagers vaak een projectcommunicatieplan op als onderdeel van de planningsfase, dat een schema voor regelmatige communicatie moet bevatten en verwachtingen moet stellen over hoe vaak vergaderingen en updates zullen plaatsvinden.

Betere communicatie zorgt ook voor meer feedbackmogelijkheden. Tijdens regelmatige incheckbijeenkomsten kunnen teamleden bijvoorbeeld delen wat de projectmanager anders kan doen om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Ook zullen teams die een alles-in-één tool voor projectmanagement gebruiken, merken dat functies zoals een in-app messenger helpen om communicatiebarrières weg te nemen en de samenwerking te vergroten.

Output van hogere kwaliteit

Veel projecten worden het slachtoffer van scope creep, waarbij onverwachte wijzigingen worden aangebracht in de opzet. Scope creep kan van invloed zijn op de projectresultaten.

Het goede nieuws is dat projectmanagement methodes teams helpen om veranderingen in doelstellingen en deliverables die tijdens het project zijn gemaakt, goed te beheren. Scrumteams reflecteren bijvoorbeeld op hun voortgang na elke sprint, wat een ingebouwde structuur biedt die hen helpt zich aan te passen aan veranderingen en bevindingen onderweg.

Elk project omvat talloze taken en subtaken om te beheren, maar projectmanagers zorgen ervoor dat teams het grotere geheel nooit uit het oog verliezen. Een deel van hun werk zorgt voor de hoogste kwaliteit output voordat het aan belanghebbenden wordt gepresenteerd.

Illustratie van een presentatie

Processen optimaliseren

Of een project nu slaagt of faalt, er zijn altijd lessen te leren. Maar als je die lessen niet goed vasthoudt, kan die kennis verloren gaan. Daarom is het belangrijk om teamvergaderingen te houden om te reflecteren en te documenteren wat werkte en wat niet, zodat er voor het volgend project wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Projectmanagement vergemakkelijkt het opslaan van die lessen, aangezien het een taak van een projectmanager is om de kennis die ze van elk project hebben verzameld, te behouden en toe te passen. Doorgewinterde projectmanagers hebben doorgaans een gedegen kennis van best practices en welke methodologie het beste werkt voor elk type project, waardoor ze waardevolle bronnen zijn voor het projectteam.

Investeren in een softwaretool voor projectmanagement is een andere manier om lessen uit eerdere projecten vast te houden. Veel projectmanagement tools verzamelen gedurende het hele project gegevens over zaken als geregistreerde tijd en uitgaven die waardevolle inzichten kunnen opleveren voor het projectteam, het hogere management en stakeholders.

Rodeo Drive projecten pagina

De projectenpagina van Rodeo Drive, die een overzicht biedt van aankomende, huidige en eerdere projecten

Het hebben van een proces van het verzamelen van belangrijke gegevens gedurende het project kan zeer nuttig zijn om het succes van toekomstige projecten te verzekeren.

5 projectmanagement methodes

Het kan moeilijk zijn om de juiste projectmanagement methode te vinden om als kader voor je project te gebruiken. Er zijn letterlijk duizenden verschillende projectmanagement methodologieën om uit te kiezen vanwege het feit dat projectmanagement zoveel verschillende gebruiksscenario's heeft.

Sommige methodieken vereisen zelfs certificering. De PMI biedt bijvoorbeeld een Agile Certified Practitioner (ACP)-certificering die de kennis van een projectmanager van agile principes, vaardigheden en technieken verifieert. Het ACP-certificeringsproces omvat een examen met vragen over scrum, Kanban en lean-methodologieën.

Certificeringen voor projectmanagement zijn niet altijd nodig, maar projectmanagers die gecertificeerd zijn, kunnen zeker een voorsprong hebben op degenen die dat niet zijn, althans in de ogen van organisaties die op zoek zijn naar een gekwalificeerde PM om een ​​belangrijk project te leiden.

Maar hoewel er zoveel opties zijn, volgen de meeste projecten de meest populaire methoden - waarvan er vele geen certificering vereisen om te implementeren. Hier is een algemeen overzicht van vijf van de meest populaire benaderingen van projectmanagement:

 • Critical Path Method: CPM helpt projectmanagers om nauwkeurige projectplanningen te maken met behulp van taaktoewijzing om de minimale hoeveelheid tijd te bepalen die nodig is om een ​​project te voltooien.
 • Agile projectmanagement: de Agile methode draait om sprints, dit zijn korte werkcycli waarmee teams hun projectplan gaandeweg kunnen herhalen in plaats van een rigide opeenvolgend plan te volgen.
 • Kanban projectmanagement: Kanban is een visuele methodologie waarbij taken worden toegevoegd aan een bord met kolommen die elke projectfase vertegenwoordigen. Taken bewegen door het bord naarmate het project vordert, waardoor alle teamleden op de hoogte blijven.
 • Waterfall projectmanagement: De watervalmethode is een traditionele en rechttoe rechtaan aanpak waarbij een lineair projectplan wordt gemaakt op basis van de project scope en vervolgens wordt uitgevoerd.
 • Scrum projectmanagement: Scrum is een zeer flexibele agile-methode met gespecificeerde teamrollen – zoals de scrummaster en producteigenaar – die helpen bij het overzien van teamsprints en het beheren van de voortgang.

Welke methode het beste voor jou als projectmanager werkt, hangt af van je branche en doelstellingen. Projectmanagement is nooit one-size-fits-all.

Agile is bijvoorbeeld populair bij softwareontwikkelingsteams die flexibiliteit nodig hebben gedurende de hele levenscyclus van het project, terwijl teams in de bouw misschien merken dat de watervalbenadering het beste werkt, omdat de materiaalkosten het moeilijk maken om terug te keren naar een eerdere projectfase.

Hier zijn meer details over elke methode:

Critical Path Method

De Critical Path Method is een manier om de minimale tijd te bepalen die nodig is om een ​​project te voltooien op basis van een visuele kaart met taken.

Om optimaal gebruik te maken van de methodologie, maak je een lijst van alle projecttaken en hun afhankelijkheden en schat je in hoe lang elk ervan zal duren. Zodra je dit hebt gedaan, kan je langste reeks kritieke projecttaken worden geïdentificeerd als het kritieke pad, wat de volledige projecttijdlijn bepaalt.

Aangezien het kritieke pad het tempo van het hele project bepaalt, weet je dat je vertragingen op dit pad moet voorkomen om te voorkomen dat de hele projecttijdlijn ontspoort.

Agile

De Agile methode staat bekend om zijn flexibiliteit en collaboratieve aard, waardoor projectteams onderdelen van project kunnen herhalen terwijl ze eraan werken in plaats van een concreet plan te volgen dat lineair is en niet kan worden gewijzigd.

Omdat Agile projectmanagement gebruik maakt van korte werkfasen – sprints genaamd – is het uiterst eenvoudig om aanpassingen aan het project te maken naarmate het vordert op basis van resultaten. Dit maakt het een goede aanpak voor teams waarvan de doelstellingen aan verandering onderhevig zijn en voor teams die snelheid belangrijker vinden dan perfectie.

Kanban

De Kanban methodologie is een van de meest visuele manieren om je team te helpen de voortgang van een project bij te houden, waardoor het een populaire keuze is onder creatieve teams.

Kanbanborden zijn opgedeeld in kolommen waarbij elke kolom een ​​andere projectfase vertegenwoordigt. Taken verplaatsen zich tussen de kolommen wanneer ze zijn voltooid, waardoor statusupdates in één oogopslag mogelijk zijn. Het visuele karakter van deze methode maakt het gemakkelijk om workloads te beheren en te identificeren waar zich knelpunten in de workflows vormen.

Doorgaans houden projectmanagers een achterstand van taken bij en voegen deze toe aan het bord naarmate de teamcapaciteit tijdens het project toeneemt. De achterstand helpt multitasking te beperken doordat elk teamlid aan een kleiner aantal taken tegelijk kan werken.

Waterfall

De Waterfall methode is het meest traditionele framework voor projectmanagement en dit is  het voorbeeld waar de meeste mensen denken bij projectmanagement.

Deze methodologie volgt een lineaire benadering waarbij projectmanagers een sequentieel projectplan maken op basis van de projectdoelstellingen. Dit betekent meestal dat elke fase van het project volledig moet zijn voltooid voordat de volgende begint, en je kunt niet teruggaan naar een vorige fase.

Net als bij een waterval stroomt de vooruitgang bij deze methode slechts in één richting. Dit maakt het geschikt voor projecten waarbij de doelen vastliggen en niet zullen veranderen, zoals constructie of productie.

Scrum

Scrum is een soort Agile methodologie waarbij teams van niet meer dan 10 mensen werken in korte cycli die 'sprints' worden genoemd en die doorgaans 1 tot 2 weken duren. Een leider die bekend staat als een 'scrummaster' houdt toezicht op de voortgang van het team tijdens sprints en houdt dagelijkse scrumvergaderingen om ervoor te zorgen dat het project op schema ligt.

Naast de scrummaster vereist de methodologie ook dat er een producteigenaar in het team zit, iemand die verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van de belangen van de klant of stakeholders en het laatste woord heeft over het product.

Scrum is een zeer flexibele methode en als zodanig neemt het team aan het einde van elke sprint deel aan een prestatiebeoordeling om inzicht te krijgen in welke veranderingen nodig zijn om de prestaties in de volgende sprint te verbeteren. Deze flexibiliteit maakt het een populaire keuze onder softwareteams.

Hoe ziet projectmanagement eruit in 2024?

Projectmanagement is de afgelopen jaren zeker geëvolueerd en veranderd, vooral in de nasleep van de pandemie. Meer teams werken in een hybride of volledig externe omgeving dan ooit tevoren.

Als we vooruitkijken naar de projectmanagementtrends van 2024, staat AI voorop en heeft het zeker enorme voordelen voor het verhogen van de productiviteit.
Veel projectmanagers zijn tools als ChatGPT gaan gebruiken om alledaagse taken uit hun hoofd te nemen. Sterker nog, 81% van de mensen in projectmanagement heeft het gevoel dat AI al een impact heeft op hun organisatie.

Dit zal zeker een trend zijn die zich tot ver in 2024 zal voortzetten, naast een grotere afhankelijkheid van automatisering binnen de dagelijkse workflows van projectmanagers. Projectteams kunnen immers veel completer worden met behulp van deze nieuwe tools.

Gebruik Rodeo Drive om je proces te automatiseren en te optimaliseren

Niet elk team heeft het budget voor een gecertificeerde projectmanager. Daarom kan software voor projectmanagement je helpen geld te besparen en meer gedaan te krijgen.

Maak kennis met Rodeo Drive: een alles-in-één softwaretool voor projectmanagement die je helpt workflows te optimaliseren en de teamproductiviteit te verbeteren. Bovendien kan elk projectteam een tool als Rodeo Drive gebruiken, zelfs als je jezelf niet als een ‘projectmanager’ beschouwt.

Het belangrijkste aanbod van Rodeo Drive omvat:

 • Budgettering: Maak fasegebaseerde budgetten waarmee je ervoor kunt zorgen dat je de juiste tarieven voor je projecten hanteert.
 • Offertes: stuur eenvoudig voorlopige begrotingen naar de klant ter goedkeuring, rechtstreeks vanuit Rodeo Drive.
 • Urenregistratie: Zorg ervoor dat de factureerbare uren van je team correct worden bijgehouden met de live timer- of tijdskaart van Rodeo Drive.
 • Planning: Beheer de werklast van je team beter door activiteiten toe te wijzen met de tijdlijnweergaveplanner van Rodeo Drive.
 • Facturatie: Factureer klanten voor je gewerkte uren rechtstreeks vanuit Rodeo Drive.
 • Rapportage: Monitor de productiviteit en de urenregistratie van je team en de financiële gezondheid van je projecten.

Nu we de basismogelijkheden hebben besproken, gaan we dieper in op de functies waarmee Rodeo Drive zich onderscheidt van zijn concurrenten:

Op fasen gebaseerde budgettering die je realtime statusupdates biedt

Wij geloven dat succesvolle projecten beginnen met een budget, daarom wordt je gevraagd een budget op te stellen wanneer je een nieuw project in Rodeo Drive aanmaakt. Projectbudgetten in Rodeo Drive zijn onderverdeeld in fasen, activiteiten en taken - dus het samenstellen van je budget zal je ook helpen bij het planningsproces.

Een videoproductiestudio kan bijvoorbeeld zijn projectbudgetten opsplitsen in preproductie-, productie- en postproductiefasen, die elk activiteiten en taken onder elke fase omvatten.

Wanneer je een taak toevoegt aan een fase, kun je inschatten hoe lang het duurt om te voltooien en op basis van de tariefkaarten die je hebt ingevoerd, wordt je budget automatisch berekend. 

In één oogopslag zie je hoeveel elke fase kost en welke activiteiten in elke fase zijn inbegrepen.

Gif of building a budget in Rodeo Drive

Terwijl je team de tijd in Rodeo Drive bijhoudt, wordt je budget bijgewerkt om het percentage van je budget weer te geven dat je al hebt uitgegeven. Dit helpt gemakkelijk overbesteding te voorkomen. Urenregistratie is eenvoudig - voeg eenvoudig de timer toe aan je planner voordat je aan het werk gaat of voeg een tijdskaart toe voor werk dat je al hebt voltooid.

Gif of time tracking in Rodeo Drive

Maak van facturatie een eenvoudig proces

Projectmanagement professionals hebben veel op hun bordje. Daarom is het belangrijk om het beheerproces waar mogelijk te automatiseren.

Rodeo Drive maakt aanpasbare, professionele facturen en stelt je in staat deze met één klik op de knop rechtstreeks vanuit het platform naar klanten te sturen. Je kunt klanten factureren op basis van een projectfase, offertes of uiteindelijke realisaties.

Example creating an invoice in Rodeo Drive

Genereer gedetailleerde rapporten over winstgevendheid en productiviteit van medewerkers

Rapportages zijn van onschatbare waarde in projectmanagementsoftware. Hiermee kunt u de voortgang bewaken, klanten eenvoudig op de hoogte houden en je helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen bij het plannen of draaien, wat bijdraagt aan projectsucces.

De rapportagefunctie van Rodeo Drive biedt gedetailleerde rapporten over tijdregistratie, productiviteit van medewerkers en winstgevendheid van projecten. Deze inzichten kunnen het beheer van de werkbelasting eenvoudiger maken en je helpen beter te begrijpen welke taken het budget opslokken.

Ga gratis aan de slag of plan een demo en ontdek Rodeo Drive.

Conclusie

Here you go! We hopen dat we al je vragen over projectmanagement hebben beantwoord - wat het is, voor wie het is en hoe je het kunt gaan implementeren met behulp van een softwaretool.

Als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing voor projectmanagement , vergeet dan niet Rodeo Drive uit te proberen. Met functies voor budgettering, taakplanning en financieel beheer allemaal op één plek, helpt Rodeo Drive bedrijven van elke omvang hun projecten efficiënter te beheren om tijd en waardevolle middelen te besparen.