Maak kennis met Rodeo Drive: de slimste manier om je projecten en winst te beheren. Ontdek meer
Probeer nu gratis
Product
Voor wie
Tarieven
Bedrijf
Ondersteuning
Login
Productiviteit

Het handboek voor effectieve projectcommunicatie

Esther van Opijnen
Esther van Opijnen
|
oktober 5, 2023

Projectcommunicatie vormt het kloppende hart van succesvolle projectuitvoering. 

Veel projecten hebben taken die onderling afhankelijk zijn, wat betekent dat teamleden regelmatig moeten samenwerken en communiceren om hun werk voor elkaar te krijgen. 

Kortom, projectcommunicatie is een reeks van processen die ervoor zorgen dat informatie in elke fase van jouw project op de juiste manier wordt verspreid, ontvangen en begrepen door de juiste partijen.

Het is nogal een kunst om communicatiestromen effectief te plannen, uit te voeren en te controleren. In dit blog laten we zien hoe je communicatie gemakkelijk en effectief gedurende de gehele projectcyclus kunt plannen, bewaken en beheren.

Wat is projectcommunicatie? 

Projectcommunicatie verwijst naar de manier waarop informatie wordt uitgewisseld, gedeeld en beheerd, zowel binnen een projectteam en met stakeholders buiten het team. Het omvat alle communicatieactiviteiten die nodig zijn om een project succesvol te plannen, uit te voeren en af te ronden. 

Effectieve projectcommunicatie is cruciaal voor het behalen van projectdoelstellingen. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen op één lijn zitten, begrijpen wat er van hen wordt verwacht en kunnen bijdragen aan de voortgang van het project. 

Daarnaast draagt goede communicatie bij aan het voorkomen en oplossen van problemen, het beheren van verwachtingen en het opbouwen van vertrouwen tussen teamleden en belanghebbenden.

Het belang van effectief projectcommunicatie management

Geloof het of niet, verbeterde communicatie kan de teamproductiviteit tot 25% verhogen.

Zonder een plan voor effectieve communicatie zal je project ongetwijfeld met complicaties te maken krijgen. Bijna 30% van de werknemers noemt zelfs slechte communicatie als reden waarom ze hun werk niet op tijd konden afleveren.

Slecht projectcommunicatie management leidt tot verwarring over de status van het project en wie waaraan werkt, wat het vertrouwen van de opdrachtgever in jouw vermogen om het project te voltooien niet bepaald versterkt.

Bovendien willen teamleden het gevoel hebben dat hun werk wordt gewaardeerd. Het is moeilijk voor mensen om zich belangrijk en productief te voelen als een project ongeorganiseerd is.

Nog niet overtuigd? Hier volgen nog een paar redenen waarom effectieve projectcommunicatie van vitaal belang is voor het succes van een project.
 

 • Vaststellen van verwachtingen: Duidelijke communicatie helpt bij het definiëren van doelen, taken, verantwoordelijkheden en deadlines voor alle betrokkenen.
 • Voorkomen van misverstanden: Door helder te communiceren, kunnen mogelijke misverstanden of verwarring worden voorkomen.
 • Risicomanagement: Communicatie kan helpen bij het identificeren en oplossen van problemen en risico's in een vroeg stadium.
 • Motiveren van het team: Goede communicatie kan het team inspireren en motiveren om hun best te doen.
 • Betrokkenheid van belanghebbenden: Het houden van belanghebbenden op de hoogte en betrokken bij het project is cruciaal voor het verkrijgen van steun en goedkeuring.
 • Feedback ontvangen: Communicatie stelt teamleden in staat om feedback te geven en te ontvangen, wat kan leiden tot verbeteringen in het projectproces.
 • Rapportage over voortgang: Door regelmatig te communiceren over de voortgang van het project, kunnen belanghebbenden op de hoogte worden gehouden van de status en eventuele wijzigingen.

Illustration depicting active listening

Een communicatieplan opstellen 

Voordat je project van start gaat, is het een goed idee om een ​​plan te maken waarin wordt beschreven hoe de communicatie voor dit project zal verlopen. Het hebben van een hoofddocument met deze details is handig om naar te verwijzen tijdens de fases van het project en zorgt dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft.

Het opzetten van een effectief communicatieplan is een belangrijk onderdeel van projectmanagement.
Dit plan identificeert wie wat communiceert, wanneer en op welke manier. Het houdt rekening met de behoeften van alle betrokken partijen, inclusief het projectteam, leidinggevenden, klanten en andere stakeholders.

Voordat je een communicatieplan opstelt, denk hier eens over na:

 • Doelgroep: Maak een lijst van alle mensen die projectinformatie zullen ontvangen. Dit omvat waarschijnlijk zowel teamleden als de klant en andere stakeholders. Voeg de contactgegevens toe en noteer of er voorkeurs communicatiemethoden zijn. Door deze lijst in het plan op te nemen, voorkom je dat je iemand vergeet op de hoogte te brengen.
 • Communicatiekanalen: Overweeg alle mogelijke communicatiekanalen die je tijdens de projectcyclus wilt gebruiken. Dit kunnen e-mails, rapportages of vergaderingen zijn. Probeer ook na te gaan welke kanalen het meest geschikt zijn voor elk publiek en elke boodschap. Met andere woorden, overweeg de soorten situaties waarin informele vergaderingen acceptabel zijn versus de soorten berichten waarvoor mogelijk een formeel rapport nodig is.
 • Communicatiestijl: Denk na over de communicatiestijl die je voor elk kanaal wilt gebruiken, inclusief hoeveel details je wilt bieden en hoe formeel de toon zal zijn. Bijvoorbeeld, wekelijkse updates zullen informeler zijn en een breed overzicht geven van de projectstatus, terwijl maandelijkse rapportages veel gedetailleerder zullen zijn.
 • Planning: Het opstellen van een algemene tijdlijn voor projectcommunicatie is een van de belangrijkste onderdelen van het plan. Het schema van je project helpt om de verwachtingen van het team te bepalen, zowel wanneer ze van je zullen horen als wanneer ze hun eigen updates kunnen verwachten.
 • Evaluatie en feedback: Beschrijf hoe je de effectiviteit van je communicatie zult evalueren. Welke indicatoren zullen worden gebruikt om succes te meten? Plan feedbackloops in om te leren van eerdere communicatie-inspanningen en ze indien nodig aan te passen.
 • Goedkeuring en distributie: Zorg ervoor dat het communicatieplan wordt goedgekeurd door stakeholders voordat je het in de praktijk brengt. Zorg ervoor dat alle teamleden op de hoogte zijn van het plan en weten wat er van hen wordt verwacht.

Illustration depicting a person scheduling time in a calendar

Breng je plan in de praktijk met een communicatieproces 

Als je eenmaal een solide projectcommunicatieplan hebt gemaakt, is het tijd om dat plan om te zetten in actie. Hieronder vind je vier stappen die we aanbevelen om te helpen bij het implementeren van je nieuwe proces.

1. Definieer je doelgroep

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat goede communicatie draait om evenwicht. Te veel communicatie kan net zo schadelijk zijn als te weinig communicatie. Bedenk voordat je een bericht verzendt wie dit bericht daadwerkelijk moet ontvangen om overbelasting van de ontvangers te voorkomen.

2. Kies het juiste communicatiekanaal

Voordat je een bericht, app,  e-mail of memo verzendt, is het van cruciaal belang om het doel van die communicatie te overwegen. Sommige kanalen zijn niet geschikt voor bepaalde doelen

Als het bijvoorbeeld je doel is om de goedkeuring van een klant te krijgen voor een uitgave, moet je bepalen welke kanalen het beste tot een reactie kunnen leiden, zoals een directe e-mail.

3. Bepaal je boodschap

De inhoud van berichten zal uiteraard per geval verschillen, afhankelijk van wie de communicatie ontvangt en wanneer deze wordt verzonden. Vergeet niet om details over projectplanning, financiën, risico's en obstakels op te nemen in reguliere project updates.

4. Stel een tijdlijn op

Een groot deel van de communicatie als projectmanager is consistentie en een heldere tijdlijn voor je project. Probeer je aan het communicatieschema te houden en zorg ervoor dat iedereen op de hoogte blijft van wijzigingen in je schema naarmate het evolueert.

De cruciale vaardigheden voor succesvolle projectcommunicatie

Projectmanagers zijn belast met de communicatie en het managen van relaties gedurende het hele project, wat een hele onderneming is. Hier zijn de belangrijkste communicatieve vaardigheden voor projectmanagers:

Wees een actieve luisteraar

Om reactieve leiders te zijn, moeten projectmanagers actieve luisteraars zijn. Actieve luisteraars letten op de verbale en non-verbale signalen die door de spreker worden overgebracht, waardoor ze de boodschap beter kunnen begrijpen en reageren.

Omgekeerd zijn passieve luisteraars niet bewust betrokken bij het gesprek, wat hun vermogen om de inhoud van de boodschap te begrijpen belemmert en de spreker gefrustreerd kan laten voelen.

Projectmanagers moeten ervoor zorgen dat hun teamleden zich gehoord en begrepen voelen, zodat ze zich gesteund voelen bij het navigeren en het overwinnen van obstakels.

Accepteer opbouwende kritiek

Openstaan ​​voor opbouwende kritiek is een zeer noodzakelijke vaardigheid voor projectmanagers. Het geven van feedback aan teamleden en hen aanmoedigen om feedback ook met elkaar te delen, is niet alleen essentieel om het team efficiënt te laten functioneren, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de verantwoordelijkheid van het team.

Vergeet niet om positieve dingen te vermelden tijdens het geven van feedback, want alleen focussen op het negatieve kan ervoor zorgen dat het teamlid zich aangevallen voelt. Het is ook een goed idee om opbouwende kritiek te koppelen aan suggesties voor verbetering, zodat je teamgenoot snel en concreet van koers kan veranderen.

Illustration of a person speaking to an audience

Verzacht conflicten wanneer ze zich voordoen

Conflicten staan ​​een vlotte communicatie tussen teamgenoten in de weg. Als zodanig moet het snel worden opgelost. Hier zijn een paar stappen om je te begeleiden bij het oplossen van geschillen:

 • Kies geen partij door ieders perspectieven en meningen te erkennen.
 • Plan een gesprek met alle betrokken partijen.
 • Gebruik deze bijeenkomst om het onderliggende probleem te identificeren.
 • Beslis over de volgende stappen voor een oplossing en kom zo nodig tot een compromis.

Projectcommunicatie bewaken

Het bewaken van projectcommunicatie is essentieel om ervoor te zorgen dat informatie effectief wordt overgebracht en begrepen binnen het projectteam. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor dit proces. Maar geen stress, hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om projectcommunicatie te bewaken:

 • Houd regelmatig een teammeeting: Plan regelmatige vergaderingen om de voortgang van het project te bespreken, eventuele obstakels te ontdekken en de communicatiebehoeften bij te werken.
 • Maak gebruik van documentatie en rapportage: Houd gedetailleerde documentatie bij van belangrijke communicatie, beslissingen en acties. Maak regelmatig voortgangsrapporten.
 • Stimuleer open communicatie: Moedig teamleden aan om vragen te stellen, zorgen te uiten en ideeën te delen. Een open communicatiecultuur is essentieel.
 • Controleer de kwaliteit van de communicatie: Zorg ervoor dat de communicatie helder, beknopt en relevant is. Vermijd jargon en technische termen als die niet duidelijk zijn voor iedereen.
 • Monitor voor misverstanden of verwarring: Als er sprake is van onduidelijkheid of misverstanden, pak deze dan onmiddellijk aan en verduidelijk de communicatie.

Hoeveel communicatie is teveel?

Als het voelt alsof een groot deel van je dag wordt besteed aan communiceren, hoef je je geen zorgen te maken. Sommige onderzoeken beweren dat maar liefst 90% van de tijd aan communicatie wordt besteed.

De PMBOK-gids bevat een formule om je te helpen het aantal communicatiekanalen in te schatten, waarbij N de grootte van je team vertegenwoordigt.

Een team van vier kan bijvoorbeeld 6 mogelijke communicatiekanalen verwachten op basis van deze formule: 4(4-1)/2 = 4(3)/2 = 12/2 = 6.

Zoals je ziet, betekent meer teamleden meer kanalen en meer tijd die een projectmanager kwijt is aan het beheren van communicatie.

Ontdek Rodeo Drive voor soepele projectcommunicatie 

Het staat buiten kijf dat projectmanagers veel op hun bordje hebben. Alles-in-één tools voor projectmanagement kunnen die last verlichten. 

We willen je graag kennis laten maken met Rodeo Drive - een intuïtieve tool die je helpt om elke projectfase bij te houden om het succes van het project te garanderen.

Wil je een gemakkelijke manier om vragen van klanten over de voortgang van het project te beantwoorden? De rapportagefunctie van Rodeo Drive biedt gedetailleerde inzichten zoals de productiviteit, urenregistratie en winstmarges.

Hier is een blik op enkele van onze andere belangrijke functies:

Budgetten en uitgaven: Rodeo Drive vraagt je om je projecten met een budget te beginnen om ervoor te zorgen dat projecten altijd winstgevend zijn. Met de budgetteringsfunctie kun je de nodige activiteiten plannen en middelen toewijzen om te hoge uitgaven te voorkomen.

Screenshot of Rodeo Drive budget feature

Offertes: Stuur professionele en aanpasbare offertes rechtstreeks naar klanten vanuit Rodeo Drive. Je genereert eenvoudig een offerte met het budget dat je al hebt opgebouwd, waardoor je tijd bespaart en het gemakkelijker wordt om goedkeuring van de klant te krijgen.

Facturen: De facturatie feature stroomlijnt je cashflow. Verzend facturen rechtstreeks naar de klant op basis van projectfase of oplevering.

Screenshot of Rodeo Drive invoicing feature

Conclusie

Effectieve communicatie is een uitdaging voor teams die werken aan grotere projecten met meerdere fases. De beste manier om projectcommunicatie georganiseerd te houden, is door een gedetailleerd plan te ontwikkelen en software te gebruiken om al je projectinformatie op één centrale plaats te bewaren.

Met de juiste projectcommunicatie zal het team het gemakkelijker vinden om deadlines te halen, klanten op de hoogte te houden en hoogwaardige resultaten te produceren.

Ontdek gratis hoe Rodeo Drive je bestaande workflows kan verbeteren of boek een vrijblijvende gepersonaliseerde demo.

--

Gepuliceerd op 14 november 2022, geüpdatet op 5 oktober 2023